Image

Auditointi- ja sertifiointipalvelut

Auditointi- ja sertifiointipalvelut pienten ja keskisuurten yritysten ja organisaatioiden tarpeisiin.

Auditointi- ja sertifiointipalvelut

Auditointi- ja sertifiointipalvelumme ovat suunnattu erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten ja organisaatioiden tarpeisiin. Meillä on kokemus tuhansista toimintajärjestelmäauditoinneista eri toimialoilta, joiden pohjalta olemme muodostaneet selkeän konseptin laadukkaasta, kustannustehokkaasta ja kehittävästä pk–sektorin toimijoita palvelevasta auditointipalvelusta.

Sertifikaatti

Laatu on suorituskykyä ja johtamista - Sertifikaatti on näyttö laadusta

Sertifikaatti on paitsi kehyksissä oleva arvokas dokumentti myös arvostettu merkki käytännön osaamisesta alalla. Se osoittaa yrityksen rakentaneen standardit, asiakasvaatimukset ja lainsäädännön velvoitteet täyttävän toimintajärjestelmän käyttöönsä

Auditointiprosessi

Auditointi- ja sertifiointiprosessi käynnistyy asiakkaan ja Fine Audit Oy:n kesken auditointi- ja sertifiointisopimuksen laatimisella.

Image
Image

Toimittaja-arviointi

Kehitä yrityksesi toimintaa toimittaja-arvioinnin avulla

Toimittaja-arviointi on erinomainen työkalu valittaessa uusia toimittajia tai kehitettäessä toimittajayhteistyötä.