Auditointi- ja sertifiointipalvelut

Auditointi- ja sertifiointipalvelumme ovat suunnattu erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten ja organisaatioiden tarpeisiin.

Meillä on kokemus tuhansista toimintajärjestelmäauditoinneista eri toimialoilta, joiden pohjalta olemme muodostaneet selkeän konseptin laadukkaasta, kustannustehokkaasta ja kehittävästä pk–sektorin toimijoita palvelevasta auditointipalvelusta:

 • Laatujärjestelmien auditointi ja sertifiointi ISO 9001:2015
 • Ympäristöjärjestelmien auditointi ja sertifiointi ISO 14001:2015
 • Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmien auditointi ja sertifiointi ISO 45001: 2018
 • Toimintajärjestelmien auditointi ja sertifiointi integroidusti em. vaatimusstandardeihin
 • Elintarviketurvallisuusjärjestelmät (ISO 22000 ja FSSC 22000)
 • Tarkastus- ja todentamispalvelut tuote- ja toimialastandardeihin sekä kriteeristöihin

Ulkoinen auditointi on yrityksen johdon työkalu

Toimintajärjestelmän käyttöönottaminen vaatii johdon sitoutumista. Sitoutuminen tarkoittaa järjestelmällisyyttä yrityksen toiminnan jatkuvassa parantamisessa. Ulkoisella arvioinnilla eli auditoinnilla selvitetään yrityksen toimintajärjestelmän ja toiminnan tila ulkopuolisen ammattilaisen toimesta. Auditoija tuo oman kokemuksensa ja tukensa johdon käyttöön korjaavien toimenpiteiden ja kehitysehdotusten muodossa. Auditointi on siis ennen kaikkea yrityksen ja organisaation johdon työkalu.

Auditoimalla ja sertifioimalla toimintansa yritykset ja organisaatiot osoittavat asiakkailleen ja sidosryhmilleen että:

 • Organisaation toimintajärjestelmä täyttää kansainväliset vaatimusstandardit
 • Jatkuva kehittäminen ja parantaminen ovat keskeinen osa yrityksen toimintaa

Sertifikaatti on näyttö laadusta ja halusta kehittää yrityksen toimintaa, siksi se tarjoaa merkittävän kilpailuedun. Toimintajärjestelmä ja sen sertifiointi on yhä useammilla toimialoilla vaatimus asiakkaan valitessa toimittajia tai kumppaneita. Asia kannattaa kuitenkin nähdä mahdollisuutena.

Palvelut sopimusasiakkaille

 • Tiedottaminen sertifioinnin vanhentumisesta
 • Uuden auditointiajan tarjoaminen
 • Auditointiraportit kehittämisnäkökohtineen ja -ehdotuksineen
 • Kehystetty sertifikaatti
 • PDF- sertifikaatti.
Image

Fine Audit Oy

Kidekuja 2
88610 VUOKATTI

Puh. 020 729 0600
toimisto@fineaudit.fi
Y-tunnus: 1901609-6

Image