Auditointi-kumppanin vaihtaminen

Jos yrityksenne on jo sertifioitu ja harkitsette sertifiointikumppanin vaihtamista, voimme auttaa teitä sujuvassa siirtymisessä.

Auditoivan yhteistyökumppanin vaihtaminen

Jos yrityksenne on jo sertifioitu ja harkitsette sertifiointikumppanin vaihtamista, voimme auttaa teitä sujuvassa siirtymisessä. Sertifikaatin siirto voi tapahtua milloin tahansa sertifikaatin voimassaoloaikana. Tarvitsemme pääsyn nykyiseen voimassa olevaan sertifikaattiinne ja nykyisen sertifiointilaitoksenne raportit viimeisimpään uusintatarkastukseen asti. Meidän on uutena sertifiointikumppanina varmistettava, että sertifikaattinne on voimassa ja että siinä ei ole avoimia käsittelemättömiä toimenpiteitä. Tämän teemme asiakirjojen siirron avulla. Nopeasti ja helposti.

Image
C1 certification - Fine Audit Oy

Miksi akkreditoiduimme?

C1 Certification päätti akkreditoitua, koska akkreditointiprosessi on kattava arviointi eurooppalaisten ja kansainvälisten standardien mukaisesta pätevyydestä ja keino osoittaa laadukkuutemme. C1 Certification on akkreditoitu ISO 17021 -standardin mukaisesti (sertifiointielinten johtamisjärjestelmä), mikä tarkoittaa, että meillä on valtuudet suorittaa johtamisjärjestelmien akkreditoituja auditointeja ja myöntää sertifikaatteja.

Swedac akkreditointi

C1 Certification valitsi ruotsalaisen akkreditointielimen Swedacin, jonka tehtävänä on toimia Ruotsin valtion akkreditointielimenä ja hyväksyä ne sertifiointielimet, jotka täyttävät akkreditointivaatimukset Ruotsissa. Swedac valvoo säännöllisesti C1 Certificationin toimintaa ja varmistaa, että noudatamme ISO 17021 -standardin ohjeita. Näin varmistetaan ja annetaan Teille mielenrauha siitä, että saatte aina riippumattoman kolmannen osapuolen tarjoaman palvelun sekä voimassa olevan sertifikaatin, jota voit käyttää maailmanlaajuisesti.

C1 certification - Fine Audit Oy

Sertifiointiprosessi

Tehtävänne ennen sertifiointia

Teidän tulisi rakentaa ja toteutettaa johtamisjärjestelmä yrityksellenne sen standardin (standardien) kriteerien perusteella, jonka (joiden) perusteella haluatte sertifioitua. Työhön kuuluu organisaation tavoitteiden ja pääprosessien tunnistaminen, prosessien asianmukaisen hallinnoinnin järjestäminen ja että asiat ovat koko organisaation tiedossa ja käytössä, sekä sidosryhmien ja niiden vaatimusten tunnistaminen. Yksinkertaisesti sanottuna teidän pitäisi kuvata, miten työskentelette nykyään, ja tämän perusteella kehittää prosesseja jatkuvan parantamisen periaatetta noudattaen.

Teidän olisi myös varmistettava, että johdolla ovat kriteerit prosessien mittaamista ja seurantaa varten, jotta voidaan varmistaa, että prosessit tukevat tavoitteiden saavuttamista. Tärkeimpien prosessien tulisi turvata oikeudelliset, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien vaatimukset.

Alkukeskustelu

Jotta voimme parhaiten tukea yritystänne auditointimme aikana, alkukeskustelu on erittäin tärkeä, tällöin suunnittelemme tulevan auditoinnin haasteidenne ja mahdollisuuksienne pohjalta, jotta voitte saada auditoinnista parhaan mahdollisen hyödyn irti.

Esiauditointi ja asiakirjojen tarkastaminen

Sertifiointiauditointi suoritetaan kahdessa vaiheessa. Vaihe 1 on alustava auditointi ja asiakirjojen tarkastaminen, jota seuraa vaihe 2, sertifiointiauditointi. Alustavassa auditoinnissa ja asiakirjojen tarkastelussa käymme läpi johtamisjärjestelmänne yleisellä tasolla ja varmistamme, että johtamisjärjestelmä täyttää vaatimukset. Näin varmistetaan, että olette valmis sertifiointiauditointiin ja siihen, mihin siinä meidän tulisi keskittyä. Yhdessä auditoijanne kanssa määrittelette sertifiointiauditoinnin laajuuden ja auditointiohjelman.

Sertifiointiauditointi

Sertifiointiauditointi on vaihe 2, ja se suoritetaan yleensä 4-6 viikkoa ja enintään 6 kuukautta ensimmäisen auditoinnin jälkeen. Sertifiointiauditointi on kattavampi auditointi, jossa auditoija keskittyy siihen, miten johtamisjärjestelmäänne on toteutettu. Tämä tapahtuu haastattelujen ja organisaation toiminnasta tehtävän otannan avulla. Auditoinnin loppukokouksessa esitellään kaikki poikkeamat, joita auditoija(t) on havainnut haastattelujen, otannan ja asiakirjojen tarkastelun aikana. Nämä asiat sisältyvät myös auditointiraporttiin, ja teidän pitää käsitellä ne poikkeamien hallintajärjestelmässä. Loppukokouksessa teillä on luonnollisesti mahdollisuus kommentoida sekä poikkeamia että auditoijan löytämiä hyviä esimerkkejä ja parhaita käytäntöjä.

Seuranta-auditoinnit

Säilyttääksenne sertifiointinne ja tukeaksenne johtamisjärjestelmänne kehittämistä auditoimme toimintaanne määräaikaistarkastuksissa. Kunkin auditoinnin laajuus määritellään etukäteen laatimamme suunnitelman mukaisesti. Auditoimme johtamisjärjestelmänne yleensä kerran vuodessa 12 kuukauden välein, mutta halutessanne voimme tehdä sen useammin. Määräaikaistarkastukset kattavat vain rajoitetun osan johtamisjärjestelmästänne.

Uudelleensertifiointiauditointi

Koko johtamisjärjestelmä on auditoitava standardin vaatimusten mukaisesti kolmen vuoden aikana (sertifiointisykli), ja tästä syystä uudelleensertifiointiauditointi suoritetaan kolmen vuoden välein. Uudelleensertifiointiauditointi on laajennettu auditointi, jonka tarkoituksena on käydä läpi ne standardin vaatimukset, joita ei ole tarkasteltu määräaikaisauditoinneissa ja jotka on auditoitava kolmen vuoden aikana. Kun vaatimustenvastaisuudet on korjattu, C1 Certification päättää, tukeeko johtamisjärjestelmänne liiketoimintaanne ja täyttääkö se standardien vaatimukset, ja myöntää uuden sertifikaatin.

Pyydä tarjous

Image

Janne Simola

Myynti, markkinointi, viestintä
044 988 4569
janne.simola@fineaudit.fi

Yhteydenottolomake

Ota meihin yhteyttä alla olevalla lomakkeella.

Anna nimesi, ole hyvä.
Anna puhelinnumerosi, kiitos.
Ilmoita sähköpostiosoitteesi, kiitos.
Invalid Input
Hyväksy tietosuojakäytäntömme jotta saat viestisi lähetettyä, kiitos!
Lomakkeen lähetys vaatii evästeiden hyväksynnän sivustollamme.

Fine Audit Oy

Kidekuja 2
88610 VUOKATTI

Puh. 020 729 0600
toimisto@fineaudit.fi
Y-tunnus: 1901609-6

Image